Photos: The 1975 in Miami

Photos by Maysa Askar By | May 16, 2016 at 3:33 PM

idobi photographer Maysa Askar  covered The 1975 at Bayfront Park in Miami, FL.  Check  out  some photos  from the show  below!

The 1975IMG_0521 IMG_0513 IMG_0456 IMG_0536 IMG_0574 IMG_0544 IMG_0523 IMG_0624 IMG_0610 IMG_0620 IMG_0680 IMG_0654 IMG_0662 IMG_0522 IMG_0727 IMG_0720 IMG_0743 IMG_0733 IMG_0747 IMG_0758 IMG_0769 IMG_0828